Haneda (HND) - JapanNarita (NRT) - JapanTahiti (NTAA) - French Polynesia